۱۳۹۸-۰۱-۲۷

دستگاه راسل برقی

۱۳۹۸-۰۱-۲۶

حفاری پودری با دریل واگن