۱۳۹۸-۰۱-۲۷

دستگاه مینی برش سوپرگردان

۱۳۹۸-۰۱-۲۷

دستگاه سوپر برش تمام اتومات

۱۳۹۸-۰۱-۲۷

دستگاه حفاری مغزه گیری