۱۳۹۸-۰۸-۰۹

معدن تراورتن چشمه عباس

۱۳۹۸-۰۱-۱۹

معدن تراورتن الغور