۱۳۹۹-۱۰-۲۱

بیل مکانیکی زنجیری

۱۳۹۸-۰۷-۱۵

پهپاد

۱۳۹۸-۰۱-۲۷

دستگاه مینی برش

۱۳۹۸-۰۱-۲۷

ژئوفیزیک_IP&RS

۱۳۹۸-۰۱-۲۷

دستگاه جک هیدرولیک

۱۳۹۸-۰۱-۲۷

پاکت معدنی

۱۳۹۸-۰۱-۲۷

دستگاه راسل دیزلی

۱۳۹۸-۰۱-۲۷

حفاری مغزه گیری_NQ

۱۳۹۸-۰۱-۲۷

حفاری مغزه گیری_ HQ

۱۳۹۸-۰۱-۲۷

دستگاه مینی برش سوپرگردان

۱۳۹۸-۰۱-۲۷

دستگاه راسل برقی

۱۳۹۸-۰۱-۲۷

دستگاه سوپر برش تمام اتومات

۱۳۹۸-۰۱-۲۷

دستگاه سیم برش

۱۳۹۸-۰۱-۲۷

دستگاه حفاری مغزه گیری

۱۳۹۸-۰۱-۲۷

تصاویر ماهواره ای